Zielobór. Czy zdołasz uratować miasto? – R. Jędrzejewska-Wróbel, W. Wróbel