Plebiscyt graczy

Wieczna Zima: Paleoamerykanie – M. Dimitrievski, Yoma