Plebiscyt graczy

Wicehrabiowie Zachodniego Królestwa – S. Phillips, S. J. Macdonald