Plebiscyt graczy

Urodziny Tappiego – A. Sobich-Kamińska, M. Kamiński