Plebiscyt graczy

Star Wars: Zewnętrzne Rubieże – Niedokończone sprawy – T. Fanchi, C. Konieczka