Plebiscyt graczy

Origins: Pierwsi budowniczowie – A. Kwapiński