Mityczny Wiatr: Nowe Perspektywy – N. Lige, B. McCaskell