Plebiscyt graczy

Łąka: Z biegiem strumienia – K. Kalicki