Plebiscyt graczy

Kryminalne zagadki: W lustrzanym odbiciu – M. Chiacchiera, S. Sorrentino