Plebiscyt graczy

Kroniki Zachodniego Królestwa – S. Phillips, S. J. Macdonald