Plebiscyt graczy

Czworo przeciw ciemności – A. Sfiligoi