Plebiscyt graczy

Boom Boom Rodzina Treflików – S. Czuba, W. Fabiański, P. Milewski, G. Traczykowski, A. Wróblewska, J. Zdybel